Åldersgränser


Det är statens Medieråd som fastställer om en film skall få en lägre åldersgräns än 15 år för offentlig visning.


De kan då bestämma åldersgränserna: Barntillåten, 7 år eller 11 år. Om filmen inte är granskad eller om Statens Medieråd så bestämmer får den åldersgränsen 15 år.


-         När filmerna är tillåten från 7 år så får barn under 7 år följa med i vuxens sällskap.

-         Vid 11 års gräns får barn som har fyllt 7 år följa med i vuxens sällskap.

-         Vid 15 års gräns kan barn som fyllt 11 år se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en vuxen. För barn under 15 år utan sällskap av en vuxen gäller samma bestämmelser som tidigare, dvs. för ett ensamt barn är 15-årsgränsen fortfarande absolut.


*Med vuxen avser en person som fyllt 18 år.


En foajévärd eller annan biografanställd har som uppgift att kontrollera att åldersgränserna följs. Biografpersonalen kontrollerar därför legitimation i vissa fall, varför man bör vara beredd att visa legitimation (pass går också bra) vid anmodan.


SF Bio är ansvariga för att lagar och bestämmelser efterföljs. Om du vill veta mer om åldersgränser kan du läsa på Statens Medieråds hemsida.